Que fem

· Impressió offset i digital

Impresos comercials i publicitaris, fulletons, targetes, cartells, revistes, flyers, tríptics, llibres, etiquetes, estotgeria, expositors, fotocòpies en color i blanc i negre, catàlegs, cartes, sobres, carpetes amb solapa, dossiers, invitacions, menús, calendaris, blocs, adhesius, talonaris autocopiatius, packaging,...
 

· Disseny i preimpressió

DIgitalització, vectorització, retoc fotogràfic, composició, maquetació, art final de creativitat, disseny imatge corporativa,...
 

· Postimpressió

Acabats: enquadernacions, plastificats, troquelatges, plegats, grapats, empaquetats, alçats,...
 
Arts Gràfiques Octavi s’encarrega de tot el procés del seu producte. Li oferim els serveis de muntatge, manipulació de productes gràfics, retractilat, etiquetat, etc.
Gràcies a la tencologia més avançada i moderna, garantitzem un estricte control i rapidesa.

· Impresión offset y digital

Impresos comerciales y publicitarios, folletos, tarjetas, carteles, revistas, flyers, trípticos, libros, etiquetas, estucheria, expositores, fotocopias en color y blanco y negro, catálogos, cartas, sobres, carpetas con solapa, dossieres, invitaciones, menús, calendarios , bloques, adhesivos, talonarios autocopiativos, packaging, ...
 

· Diseño y preimpresión

Digitalización, vectorización, retoque fotográfico, composición, maquetación, arte final de creatividad, diseño imagen corporativa, ...
 

· Postimpresión

Acabados: encuadernaciones, plastificados, troquelados, plegados, grapados, empaquetados, alzados, ...
 
Artes Gráficas Octavi, SA se encarga de todo el proceso de su producto. Le ofrecemos los servicios de montaje, manipulación de productos gráficos, retractilado, etiquetado, etc.
Gracias a la Tencologías más avanzada y moderna, garantizamos un estricto control y rapidez.

· Offset and Digital Printing

Commercial and advertising, brochures, cards, posters, magazines, flyers, brochures, books, labels, covers of books, displays, color photocopies and black and white, catalogs, letters, envelopes, folders, flap, dossiers, invitations, menus, calendars Print blocks, adhesives, carbonless stubs, packaging, ...
 

· Design and Prepress

Digitizing, vectorization, photo retouching, composition, layout, final art of creativity, corporate image design, ...
 

· Postpress

Finishes: bookbinding, laminating, die-cut, folded, stapled, packed, elevations, ...
 
ArtsGràfiques Octavi handles the entire process of your product. We offer assembly services, handling graphics, shrink wrapping, labeling, etc.
With the most advanced and modern Tencologías, we guarantee strict control and speed.

24 mar 2017
 

2017 “Any del vermut”

L’Ajuntament i la Cooperativa…

09 mai 2017
 

Fira del Vi 2017

Més de 37.000 degustacions…

09 nov 2017
 

Caminadors de Falset

Bonica sortida dels caminadors…

Av. de Reus, 16 · 43730 Falset T. 977 83 02 08 · F. 977 83 05 92 · Sant Joan, 2 3r 2a · 43201 Reus info@agoctavi.com · www.agoctavi.com · Avís legal